Ivan Rosengren

Leg. Tandläkare

Ivan Rosengren tog examen 1985. Efter ett år på Folktandvården bestämde han sig för att börja arbeta privat för att utvecklas mer. Valet blev Borås där han senare firat 25 års jubileum som privattandläkare, 2011.

Hela hans arbetsliv har präglats av utbildning, utveckling samt högkvalitativ tandvård. De senaste femton åren har han även utbildat sig i estetisk tandvård och avancerade bettrehabiliteringar.

Föreningsarbeten och engagemang är en annan stor del av hans liv. Ivan har suttit i SACD:s styrelse sedan 2005 och var President 2006-2007. SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry ) är den organisation i Sverige som beskriver, sätter norm och upprätthåller spetskompetens inom kosmetisk tandvård av högsta kvalitet. Läs mer om SACD. Det är inte av en slump som han tog initiativet och genomförde SACD Ackreditering. En klinisk ackrediteringsprocess unik för svensk tandvård. Ivan är idag Ackrediteringsansvarig för SACD.

Är medlem i följande organisationer:

  • Sveriges Tandläkarförbund
  • SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry)
  • AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry)

Sandip Vekariya

Leg. Tandläkare

Sandip Vekariya tog examen 2015 och innehar en master inom Dental Science.
Han började sig yrkesbana hos Folktandvården i Jönköping där han fick en stadig grund att stå på, men kände att han ville utveckla sig inom segmentet ”Tandvård till hög kvalitet” där han sedermera mötte Ivan Rosengren. Nu har Sandip fått äran att efterträda Ivan som ägare av den prestigefyllda kliniken Tandvårdskompaniet. Sandip tar nu efter Ivan Rosengrens erfarenhet och fortsätter tandvården utefter Tandvårdskompaniets motto ”Bättre tandvård idag än igår”.

“Min vision är att Tandvårdskompaniet ska erbjuda Borås bästa tandvård när Du behöver det, anpassat efter Dina villkor.”

Sandip har engagerat sig som facklig ledamot i Tjänstetandläkarna i Jönköping och är sedan examen stolt medlem i Tandläkarförbundet och Tandläkare Utan Gränser.

Hilda Ekelund

Leg. Tandläkare

Hilda Ekelund tog examen 2007. Hon började inom Folktandvården och har arbetat med ett brett spektrum av behandlingar inom allmäntandvård för barn, ungdomar och vuxna. Tidigt väcktes ett intresse för estetiskt tandvård och hon gick med i SACD och AACD där hon sedermera fortsatt att vidareutbilda sig inom estetisk tandvård. Hon har arbetat hos oss sedan 2011.

Maria Brodin

Receptionist

Marias behagliga röst hör du när du ringer till oss. Hon är utbildad tandsköterska och sköter administration, ekonomi frågor samt tidbokningar. Hon har arbetat hos oss sedan 1999.

Malin Ek

Leg. Tandhygienist

Malin är både utbildad till tandsköterska och tandhygienist. Hon har hand om en del av undersökningarna samt hjälper dig med all förebyggande tandvård för att du ska kunna behålla dina tänder livet ut. Hon har arbetat hos oss sedan 1999.

Anki Strömberg

Leg. Tandhygienist

Anki är både utbildad till tandsköterska och tandhygienist. Hon har hand om en del av undersökningarna samt hjälper dig med all förebyggande tandvård för att du ska kunna behålla dina tänder livet ut. Hon har arbetat hos oss sedan 1999.

Magdalena Kaloczy

Tandsköterska

Magda är utbildad profylaxtandsköterska. Hon är med vid alla typer av behandlingar. Barn och ungdomstandvård är också en del av hennes område. Magda hjälper dig med all förebyggande tandvård för att du ska kunna behålla dina tänder livet ut. Hon har arbetat hos oss sedan 2015.

Andreea Wahlström

Tandsköterska

Andreea är utbildad profylaxtandsköterska. Hon är med vid alla typer av behandlingar. Barn och ungdomstandvård är också en del av hennes område. Andreea hjälper dig med all förebyggande tandvård för att du ska kunna behålla dina tänder livet ut. Hon har arbetat hos oss sedan 2020.